MENU
WŁADZE GMINY
URZĄD MIEJSKI
Agroturystyka
Struktura organizacyjna
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Wydział Finansowy
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Wydział Inwestycji i Drogownictwa
Wydział Organizacyjny
Wydział Oświaty
Wydział Pozyskiwania Środków w Zewnętrznych
Samodzielne Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej i innych rad
Samodzielne Stanowisko ds. Promocji
Samodzielne Stanowisko ds. Obrony Cywilnej
Samodzielne Stanowisko ds. Wojskowych
Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Urząd Stanu Cywilnego
Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych
Informatyk - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Radca Prawny
Kontakt z pracownikami urzędu
Sołectwa
Kontrola zarządcza
Jednostki organizacyjne
Planowanie przestrzenne
Oferty inwestycyjne
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
PRZETARGI
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
MOJA SPRAWA
SZUKAJ
REJESTR ZMIAN
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY DO IZBY ROLNICZEJ 2015
PONOWNE WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ 2015
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2015
    Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy:

 1. Nadzoruje realizację budżetu.
 2. Opracowuje projekty budżetu Gminy.
 3. Kontrasygnuje czynności prawne powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych.
 4. Opiniuje decyzje wywołujące skutki finansowe dla budżetu.
 5. Opracowuje okresowe analizy i sprawozdania o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłasza propozycje Burmistrzowi i Radzie.
 6. Prowadzi rachunkowość Gminy i wykonuje dyspozycje pieniężne.
 7. Kontroluje wstępnie zgodność operacji gospodarczych z planem finansowym. 
 8. Wydaje zaświadczenia i poświadczenia urzędowe z zakresu budżetu i finansów.
 9. Przestrzega zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami przez podległych pracowników.
 10. Jako Kierownik Wydziału Finansowego:
  • opiniuje obsadę personalną Wydziału,
  • organizuje i nadzoruje pracę Wydziału,
  • występuje do Burmistrza z wnioskami personalnymi w stosunku do podległych pracowników.
 11. Wykonuje inne prace zlecone przez Burmistrza.

Kontakt:

nr pokoju: 4
nr tel. 460-80-14
e-mail: skarbnik@ustrzyki-dolne.pl

 
     JEDNOSTKI
PEC SP. Z O.O.
UDK
BIBLIOTEKA
PŁYWALNIA
BCTiP
ŚDS
MGOPS
ZGM
MPGK
SP w HOSZOWIE
SP w ŁOBOZEWIE
SP w ŁODYNIE
SP w USTJANOWEJ
SP w WOJTKOWEJ
GIM. w WOJTKÓWCE
ZSP w ROPIENCE
PRZEDSZKOLE NR 1
PRZEDSZKOLE NR 2
ZSP NR 1 USTRZYKI
ZSP NR 2 USTRZYKI