MENU
WŁADZE i BUDŻET
URZĄD MIEJSKI
Agroturystyka
Struktura organizacyjna
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Wydział Finansowy
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Ogólno-Organizacyjny
Wydział Oświaty
Wydział Wdrażania Projektów Programów Europejskich i Innych
Radca Prawny
Stanowisko Obsługi Rady Miejskiej
Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych
Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy Zewnętrznej
Samodzielne Stanowisko ds. Obrony Cywilnej
Samodzielne Stanowisko ds. Wojskowych
Urząd Stanu Cywilnego
Informatyk - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnej
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Planowanie przestrzenne
Oferty inwestycyjne
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
PRZETARGI
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
MOJA SPRAWA
SZUKAJ
REJESTR ZMIAN
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
    Skarbnik Gminy
Skarbnik Gminy:
 1. Nadzoruje realizację budżetu.
 2. Opracowuje projekty budżetu Gminy.
 3. Kontrasygnuje czynności prawne powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych.
 4. Opiniuje decyzje wywołujące skutki finansowe dla budżetu.
 5. Opracowuje okresowe analizy i sprawozdania o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłasza propozycje Burmistrzowi i Radzie.
 6. Prowadzi rachunkowość Gminy i wykonuje dyspozycje pieniężne.
 7. Kontroluje wstępnie zgodność operacji gospodarczych z planem finansowym.
 8. Wydaje zaświadczenia i poświadczenia urzędowe z zakresu budżetu i finansów.
 9. Przestrzega zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami przez podległych pracowników.
 10. Jako Kierownik Wydziału Finansowego:
  • opiniuje obsadę personalną Wydziału,
  • organizuje i nadzoruje pracę Wydziału,
  • występuje do Burmistrza z wnioskami personalnymi w stosunku do podległych pracowników.
 11. Wykonuje inne prace zlecone przez Burmistrza.
 12. W strukturze Wydziału Finansowego tworzy się stanowisko Zastępcy Skarbnika.
 13. Do zadań Zastępcy Skarbnika należą zadania określone w ustalonym dla niego zakresie czynności oraz zadania zlecone przez Skarbnika, w przypadku nieobecności Skarbnika jego obowiązki pełni Zastępca Skarbnika. Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie czynności należące do Skarbnika.

Kontakt:

nr pokoju: 4
nr tel. 460-80-14
e-mail: skarbnik@ustrzyki-dolne.pl

 
     JEDNOSTKI
PEC SP. Z O.O.
UDK
BIBLIOTEKA
PŁYWALNIA
ŚDS
MGOPS
ZGM
SP w HOSZOWIE
SP w ŁOBOZEWIE
SP w ŁODYNIE
SP w USTJANOWEJ
SP w WOJTKOWEJ
GIM. w WOJTKÓWCE
ZSP w ROPIENCE
PRZEDSZKOLE NR 1
PRZEDSZKOLE NR 2
ZSP NR 1 USTRZYKI
ZSP NR 2 USTRZYKI