Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  

Do zadań pracownika zatrudnionego na samodzielnym Stanowisku ds. Obsługi Interesantów należy w szczególności:

  1. Udzielanie informacji oraz kierowanie interesantów do właściwych Wydziałów w Urzędzie.
  2. Informowanie interesantów o trybie załatwiania spraw w Urzędzie.
  3. Dbanie o prawidłowy pierwszy kontakt interesanta z Urzędem.
  4. Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw urzędowych.
  5. Nadzór nad tablicami ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.
  6. Nadzór nad wdrażaniem projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP) w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych we współpracy z Informatykiem.
  7. Nadzór nad składaniem podpisów na liście obecności przez pracowników Urzędu.
  8. Ewidencja wyjść służbowych lub prywatnych przez pracowników Urzędu.
  9. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz zleconych przez Burmistrza.

W zakresie wykonywania zadań podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

Miejscem pracy pracownika zatrudnionego na tym stanowisku jest punkt informacyjny usytuowany na parterze Urzędu Miejskiego.Data publikacji: 2013-10-15
  Ilość odwiedzin: 684070