MENU
WŁADZE GMINY
URZĄD MIEJSKI
Agroturystyka
Struktura organizacyjna
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Wydział Finansowy
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Wydział Inwestycji i Drogownictwa
Wydział Organizacyjny
Wydział Oświaty
Wydział Pozyskiwania Środków w Zewnętrznych
Samodzielne Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej i innych rad
Samodzielne Stanowisko ds. Promocji
Samodzielne Stanowisko ds. Obrony Cywilnej
Samodzielne Stanowisko ds. Wojskowych
Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Urząd Stanu Cywilnego
Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych
Informatyk - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Radca Prawny
Kontakt z pracownikami urzędu
Sołectwa
Kontrola zarządcza
Jednostki organizacyjne
Planowanie przestrzenne
Oferty inwestycyjne
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
PRZETARGI
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
MOJA SPRAWA
SZUKAJ
REJESTR ZMIAN
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY DO IZBY ROLNICZEJ 2015
PONOWNE WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ 2015
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2015
    Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Interesantów

Do zadań pracownika zatrudnionego na samodzielnym Stanowisku ds. Obsługi Interesantów należy w szczególności:

  1. Udzielanie informacji oraz kierowanie interesantów do właściwych Wydziałów w Urzędzie.
  2. Informowanie interesantów o trybie załatwiania spraw w Urzędzie.
  3. Dbanie o prawidłowy pierwszy kontakt interesanta z Urzędem.
  4. Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw urzędowych.
  5. Nadzór nad tablicami ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.
  6. Nadzór nad wdrażaniem projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP) w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych we współpracy z Informatykiem.
  7. Nadzór nad składaniem podpisów na liście obecności przez pracowników Urzędu.
  8. Ewidencja wyjść służbowych lub prywatnych przez pracowników Urzędu.
  9. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz zleconych przez Burmistrza.

W zakresie wykonywania zadań podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

Miejscem pracy pracownika zatrudnionego na tym stanowisku jest punkt informacyjny usytuowany na parterze Urzędu Miejskiego.

 
     JEDNOSTKI
PEC SP. Z O.O.
UDK
BIBLIOTEKA
PŁYWALNIA
BCTiP
ŚDS
MGOPS
ZGM
MPGK
SP w HOSZOWIE
SP w ŁOBOZEWIE
SP w ŁODYNIE
SP w USTJANOWEJ
SP w WOJTKOWEJ
GIM. w WOJTKÓWCE
ZSP w ROPIENCE
PRZEDSZKOLE NR 1
PRZEDSZKOLE NR 2
ZSP NR 1 USTRZYKI
ZSP NR 2 USTRZYKI