MENU
WŁADZE i BUDŻET
URZĄD MIEJSKI
Agroturystyka
Struktura organizacyjna
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Wydział Finansowy
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Ogólno-Organizacyjny
Wydział Oświaty
Wydział Wdrażania Projektów Programów Europejskich i Innych
Radca Prawny
Stanowisko Obsługi Rady Miejskiej
Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych
Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy Zewnętrznej
Samodzielne Stanowisko ds. Obrony Cywilnej
Samodzielne Stanowisko ds. Wojskowych
Urząd Stanu Cywilnego
Informatyk - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnej
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Planowanie przestrzenne
Oferty inwestycyjne
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
PRZETARGI
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
MOJA SPRAWA
SZUKAJ
REJESTR ZMIAN
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
    Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnej
Do zadań Pełnomocnika ds. informacji niejawnych należy:
  1. Zapewnianie ochrony informacji niejawnych.
  2. Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych.
  3. Zapewnianie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej.
  4. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji.
  5. Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
  6. Opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji.
  7. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych według zasad określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych.
  8. Współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa.
  9. Opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnice państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
  10. Podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, zawiadamianie o tym kierownika jednostki organizacyjnej. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „Poufne” lub wyższą zawiadamianie właściwej służby ochrony państwa.

Kontakt:

nr pokoju: 24
nr tel. 460-80-03
e-mail: um@ustrzyki-dolne.pl

 
     JEDNOSTKI
PEC SP. Z O.O.
UDK
BIBLIOTEKA
PŁYWALNIA
ŚDS
MGOPS
ZGM
SP w HOSZOWIE
SP w ŁOBOZEWIE
SP w ŁODYNIE
SP w KROŚCIENKU
SP w USTJANOWEJ
SP w WOJTKOWEJ
GIM. w WOJTKÓWCE
ZSP w ROPIENCE
PRZEDSZKOLE NR 1
PRZEDSZKOLE NR 2
ZSP NR 1 USTRZYKI
ZSP NR 2 USTRZYKI