MENU
WŁADZE i BUDŻET
URZĄD MIEJSKI
Agroturystyka
Struktura organizacyjna
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Wydział Finansowy
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Ogólno-Organizacyjny
Wydział Oświaty
Wydział Wdrażania Projektów Programów Europejskich i Innych
Radca Prawny
Stanowisko Obsługi Rady Miejskiej
Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych
Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy Zewnętrznej
Samodzielne Stanowisko ds. Obrony Cywilnej
Samodzielne Stanowisko ds. Wojskowych
Urząd Stanu Cywilnego
Informatyk - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnej
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Planowanie przestrzenne
Oferty inwestycyjne
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
PRZETARGI
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
MOJA SPRAWA
SZUKAJ
REJESTR ZMIAN
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
    Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnej
Do zadań Pełnomocnika ds. informacji niejawnych należy:
  1. Zapewnianie ochrony informacji niejawnych.
  2. Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych.
  3. Zapewnianie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej.
  4. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji.
  5. Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
  6. Opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji.
  7. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych według zasad określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych.
  8. Współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa.
  9. Opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnice państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
  10. Podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, zawiadamianie o tym kierownika jednostki organizacyjnej. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „Poufne” lub wyższą zawiadamianie właściwej służby ochrony państwa.

Kontakt:

nr pokoju: 24
nr tel. 460-80-03
e-mail: um@ustrzyki-dolne.pl

 
     JEDNOSTKI
PEC SP. Z O.O.
UDK
BIBLIOTEKA
PŁYWALNIA
ŚDS
MGOPS
ZGM
SP w HOSZOWIE
SP w ŁOBOZEWIE
SP w ŁODYNIE
SP w USTJANOWEJ
SP w WOJTKOWEJ
GIM. w WOJTKÓWCE
ZSP w ROPIENCE
PRZEDSZKOLE NR 1
PRZEDSZKOLE NR 2
ZSP NR 1 USTRZYKI
ZSP NR 2 USTRZYKI