Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ustrzykach Dolnych wraz z budową łącznika.
 
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ustrzykach Dolnych wraz z budową łącznika.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:
 1. Inwentaryzację stanu istniejącego ( istniejącej sali gimnastycznej wraz z zewnętrznym zagospodarowaniem terenu) w zakresie niezbędnym do przygotowania przedmiotowego projektu.
 2. Ekspertyzę możliwości wykonania przebudowy i rozbudowy istniejącego obiektu
 3. Opinię geotechniczną dla terenu objętego projektem.
 4. Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego
 5. Sporządzenie mapy do celów projektowych
 6. Koncepcję programowo przestrzenną do dnia 25.08.2018 r.
 7. Projekt zagospodarowania terenu ( ciągi komunikacyjne, oświetlenie, ogrodzenie)
 8. Uzyskanie wszelkich uzgodnień ( bhp, sanepid, ppoż.)
 9. Projekt budowlany w 5-ciu egzemplarzach
 10. Projekty wykonawcze w 3 egzemplarzach
 11. Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót w 3 egzemplarzach
 12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) w 3 egzemplarzach
 13. Złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę
 14. Uczestniczenie w postępowaniu przetargowym o zamówieniu na roboty budowlane poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w terminie określonym przez zamawiającego,
 15. Nadzór autorski nad realizowanym projektem wraz z dokonywaniem ewentualnych zmian wynikłych na etapie realizacji projektu

W załączeniu pełny tekst ogłoszenia

 
  Data publikacji   2018-07-11Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 971544