Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Utwardzenie terenu przy budynku szkoły w m-ci Wojtkowa nr ewid działki 236
 

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Utwardzenie terenu przy budynku szkoły w m-ci Wojtkowa nr ewid działki 236

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania: Utwardzenie terenu przy budynku szkoły w m-ci Wojtkowa nr ewid działki 236 3.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje zrealizowanie robót budowlanych w zakresie przedstawionym w przedmiarze robót załączonym jako zał. Nr 8 obejmującym m. in. następujący zakres robót:

  1. Roboty ziemne wykonane koparką z odwozem na odl do 1 km - 244m3
  2. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 25- 40mm - 460m2
  3. Wykonanie nawierzchni z płyt typu JOMB 60x40cm grubości 8cm - 100m2
  4. Wykonanie nawierzchni z geokraty typu geo System G4 z zasypaniem kraty grysem 8-16 mm

Szczegółowy zakres rzeczowy zawiera opis przedmiotu zamówienia - przedmiar robót zał. Nr 8 i załącznik graficzny- zał. Nr 7.

 
  Data publikacji   2018-05-29Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Roman Trybuła
 
  Ilość odwiedzin: 1084968