Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie o sprzedaży zdemontowanych opraw oświetlenia ulicznego w wyniku realizacji zadania pn. ,,Wymiana lamp oświetlenia wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO oraz usługą serwisu/konserwacji na terenie Gminy Ustrzyki Dolne,, będących
 

Ogłoszenie o sprzedaży

zdemontowanych opraw oświetlenia ulicznego w wyniku realizacji zadania pn. ,,Wymiana lamp oświetlenia wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO oraz usługą serwisu/konserwacji na terenie Gminy Ustrzyki Dolne,, będących własnością Gminy Ustrzyki Dolne w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiot przetargu:

 1. Oprawy uliczne sodowe bez widocznych uszkodzeń mechanicznych wraz z źródłami światła w ilości 257 szt.
 2. Naświetlacze sodowe bez widocznych uszkodzeń mechanicznych wraz z źródłami światła w ilości 12 szt.
 3. Oprawy uliczne typu LED bez widocznych uszkodzeń mechanicznych w ilości 6  szt.
 4. Oprawy uliczne sodowe z uszkodzonymi kloszami wraz  z źródłami światła w ilości 299 szt.
 5. Naświetlacz sodowy z uszkodzonym kloszem ze źródłem światła w ilości 1 szt.

Do obejrzenia w dniu 28 maja 2018r. o godz. 10:00 w magazynie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne (49°25'07.5"N 22°33'48.0"E)

 1. Cena wywoławcza brutto 15 500 zł.  (piętnaście tysięcy piećset złotych).
 2. Wysokość wadium 1000 zł. (tysiąc złotych).
 3. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 100 zł. (sto złotych) do ceny wywoławczej.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2018 roku o godz. 10.00
  w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych ul. Kopernika 1 w sali konferencyjnej na parterze.

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu  Miejskiego lub na konto Urzędu 93 8621 0007 2001 0012 3347 0003  wadium w wysokości podanej jak wyżej najpóźniej do godz. 9.00 w dniu 29 maja 2018 r. W przypadku wpłaty na konto należy okazać potwierdzenie dokonania przelewu.
 2. Wpłacone wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet zakupionych opraw lub zwrócone w terminie do 7 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie 7 dni od dnia przetargu.
 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
 5. Przetarg może zostać odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

Ustrzyki Dolne, 17 maja 2018 r.Ogłoszenie o sprzedaży

zdemontowanych opraw oświetlenia ulicznego w wyniku realizacji zadania pn. ,,Wymiana lamp oświetlenia wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO oraz usługą serwisu/konserwacji na terenie Gminy Ustrzyki Dolne,, będących własnością Gminy Ustrzyki Dolne w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiot przetargu:

 1. Oprawy uliczne sodowe bez widocznych uszkodzeń mechanicznych wraz z źródłami światła w ilości 257 szt.
 2. Naświetlacze sodowe bez widocznych uszkodzeń mechanicznych wraz  z źródłami światła w ilości 12 szt.
 3. Oprawy uliczne typu LED bez widocznych uszkodzeń mechanicznych w ilości                6  szt.
 4. Oprawy uliczne sodowe z uszkodzonymi kloszami wraz  z źródłami światła w ilości 299 szt.
 5. Naświetlacz sodowy z uszkodzonym kloszem ze źródłem światła w ilości 1 szt.

Do obejrzenia w dniu 28 maja 2018r. o godz. 10:00 w magazynie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne (49°25'07.5"N 22°33'48.0"E)

 1. Cena wywoławcza brutto 15 500 zł.  (piętnaście tysięcy piećset złotych).
 2. Wysokość wadium 1000 zł. (tysiąc złotych).
 3. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 100 zł. (sto złotych) do ceny wywoławczej.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2018 roku o godz. 10.00
  w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych ul. Kopernika 1 w sali konferencyjnej na parterze.

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu  Miejskiego lub na konto Urzędu 93 8621 0007 2001 0012 3347 0003  wadium w wysokości podanej jak wyżej najpóźniej do godz. 9.00 w dniu 29 maja 2018 r. W przypadku wpłaty na konto należy okazać potwierdzenie dokonania przelewu.
 2. Wpłacone wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet zakupionych opraw lub zwrócone w terminie do 7 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie 7 dni od dnia przetargu.
 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
 5. Przetarg może zostać odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny. 

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

Ustrzyki Dolne, 17 maja 2018 r.

 
  Data publikacji   2018-05-17Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Roman Trybuła
 
  Ilość odwiedzin: 1084900