Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej nr 119249 R Bandrów - Stebnik
 

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej nr 119249 R Bandrów - Stebnik

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje następujący zakres robót:

  1. Roboty ziemne wykonane koparką z odwozem urobku na odległość do 1 km z obrobieniem skarp na czysto przy ilości ukopu 1,2m3/mb rowu - odmulenie rowu w km 1+400 do km 3+330 ? 2316 m3
  2. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 4-31,5mm grubość warstwy 20cm w km 1+400 do km 3+330 - 9 650 m2
  3. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej ACW16 - warstwa wiążąca grubości 6cm - w km 1+400 do km 3+330 - 7720m2
  4. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej ACS11 - warstwa ścieralna grubości 5cm - w km 1+400 do km 3+330 - 7720m2
  5. Dosypanie obustronne poboczy w-wą grubości 11 cm - tłuczeń kamienny frakcji 4-31,5mm z jednokrotnym zamknięciem emulsją asfaltową i grysami kamiennymi - 1930m2

Szczegółowy zakres rzeczowy zawiera opis przedmiotu zamówienia - przedmiar robót

 
  Data publikacji   2018-05-14Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Roman Trybuła
 
  Ilość odwiedzin: 1084901