Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Hoszów, oznaczonej numerem działki 124/2 o powierzchni 0,1142 ha.
 

O G Ł O S Z E N I E

Działając w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr XXXVI/485/17 z dnia 1 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie gminy Ustrzyki Dolne - o g ł a s z a m:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Hoszów, oznaczonej numerem działki 124/2 o powierzchni 0,1142 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości : 17.500,00- zł
Wadium : 2.000,00- zł

Dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KS2E/00036774/1 przez Sąd Rejonowy w Lesku VII Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2018r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

Na przedmiotową nieruchomość Gmina Ustrzyki Dolne nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego ani nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu, o której mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wyżej podane wadium w pieniądzu na konto nr 93 8621 0007 2001 0012 3347 0003 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych, najpóźniej do dnia 07 maja 2018r.

Wpłacone wadium zostanie:

  • zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg
  • zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Jednocześnie informuję, iż nie przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości opisanej w ogłoszeniu w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wadium zaliczonego na poczet ceny nabycia.

Zastrzegam sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Ustrzyki Dolne, dnia 2018-03-20

 
  Data publikacji   2018-03-20Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 971644