Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa systemu zaopatrywania w wodę miejscowości Ropienka wraz z infrastrukturą i urządzeniami technicznymi sieci.
 
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa systemu zaopatrywania w wodę miejscowości Ropienka wraz z infrastrukturą i urządzeniami technicznymi sieci.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: "Budowa systemu zaopatrywania w wodę miejscowości Ropienka wraz z infrastrukturą i urządzeniami technicznymi sieci". w ramach zamówienia do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy:
  1. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
  2. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 Prawo budowlane.
  3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.
  4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy...

Pełny tekst ogłoszenia w załączeniu.

 
  Data publikacji   2018-03-12Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Roman Trybuła
 
  Ilość odwiedzin: 866747