Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Budowa drogi gminnej nr 119 261 R na dz. nr ewid. 472,521, 396 i 1102 przy ul. W. Pola w Ustrzykach Dolnych
 

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Budowa drogi gminnej nr 119 261 R na dz. nr ewid. 472,521, 396 i 1102 przy ul. W. Pola w Ustrzykach Dolnych

Zrealizowanie robót budowlanych w zakresie przedstawionym w dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie :

  1. Robót drogowych (objętych dofinansowaniem) w km 0+000 ? 0+204,17 oraz 0+049,77 - km 0+ 302
  2. Robót drogowych ? w km 0+204,17 - 0+255 oraz km 0+000- 0+049,77
  3. Przebudowę wodociągu na długości ok. 170 mb
  4. Oświetlenia drogowego?wbudowanie kabla zasilającego wraz z fundamentami

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa załączona do SIWZ. Przedmiary robót załączone zostały jedynie jako materiał pomocniczy

 
  Data publikacji   2018-02-13Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Roman Trybuła
 
  Ilość odwiedzin: 1084903