Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Budowa systemu zaopatrywania w wodę miejscowości Ropienka wraz z infrastrukturą i urządzeniami technicznymi sieci
 

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Budowa systemu zaopatrywania w wodę miejscowości Ropienka wraz z infrastrukturą i urządzeniami technicznymi sieci

Opis przedmiotu zamówienia: Zrealizowanie robót budowlanych w zakresie przedstawionym w dokumentacji projektowej i Załącznika nr 9 do SIWZ - przedmiar robót (załączony jako materiał pomocniczy), obejmującym m. in. następujący zakres robót:

  • Wykonanie sieci wodociągowej oraz przewodów rozdzielczych na terenie miejscowości Ropienka,
  • Uzbrojenie projektowanego wodociągu,
  • Rozbiórkę obiektów kolidujących z projektowanym wodociągiem,
  • Roboty towarzyszące: sprawdzenie szczelności i dezynfekcja wodociągu, zabezpieczenie kabli energetycznych i telefonicznych, odtworzenie nawierzchni dróg.
 
  Data publikacji   2018-02-13Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Roman Trybuła
 
  Ilość odwiedzin: 1084911