Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ogłasza przetarg na zadanie pn: Budowa i przebudowa systemu zaopatrywania w wodę w miejscowości Ropienka.
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ogłasza przetarg na zadanie pn: Budowa i przebudowa systemu zaopatrywania w wodę w miejscowości Ropienka.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zrealizowanie robót budowlanych w zakresie przedstawionym w dokumentacji projektowej i Załącznika nr 9 do SIWZ - przedmiar robót (załączony jako materiał pomocniczy), obejmującym m. in. następujący zakres robót: - Wykonanie odcinaka tłocznego wodociągu miejscowości Ropienka, - Uzbrojenie projektowanego wodociągu tłocznego, - Rozbiórkę obiektów kolidujących z projektowanym wodociągiem, - Budowę kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą, - Budowę ujęcia wody ? (studnia głębinowa), - Modernizacji istniejącego zbiornika wody, - Przebudowę drogi wewnętrznej, - Budowa przyłącza energetycznego, - Roboty towarzyszące: sprawdzenie szczelności i dezynfekcja wodociągu, zabezpieczenie kabli energetycznych i telefonicznych, odtworzenie nawierzchni dróg...


Pełny tekst ogłoszenia w załączeniu.


 
  Data publikacji   2018-02-02Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Prezes Zarządu MPGK sp z o.o. w Brzegach Dolnych Marian Stebnicki
 
  Ilość odwiedzin: 1084907