Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej nr 144 187 R w km 0+000 - 0+105 w m-ci Ustrzyki Dolne nr ewid działki 852, 842/2
 

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej nr 144 187 R w km 0+000 - 0+105 w m-ci Ustrzyki Dolne nr ewid działki 852, 842/2

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: Zrealizowanie robót budowlanych w zakresie przedstawionym w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót załączonym jako materiał pomocniczy, obejmujący m. in. następujący zakres robót:

 1. Roboty pomiarowe.
 2. Koryta o głębokości30cm.
 3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża.
 4. Roboty ziemne wykonane ręcznie.
 5. Studzienka ściekowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu.
 6. Rurociągi z PCV o średnicy 200 mm.
 7. Podbudowa z kruszywa łamanego grubości 15cm.
 8. Podbudowa z kruszywa łamanego grubości 25cm.
 9. Krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej.
 10. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego grubości 10cm.
 11. Nawierzchnia z mieszanki mineralnej warstwa wiążąca gr. 5cm.
 12. Nawierzchnia z mieszanki mineralnej warstwa ścieralna gr. 4cm.
 13. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i Załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót (załączony jako materiał pomocniczy)

 
  Data publikacji   2018-01-30Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Roman Trybuła
 
  Ilość odwiedzin: 1084915