Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Wykonanie remontu nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy
 

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Wykonanie remontu nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy

 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Ustrzyki Dolne oraz dróg gminnych na terenie sołectw gminy Ustrzyki Dolne masą asfaltobetonową grysowo - żwirową zamkniętą - Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3, na gorąco - w ilości szacunkowej 60,0 t, poprzez:
  • pionowe obcięcie krawędzi uszkodzenia lub frezowanie odkształceń nawierzchni na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej, np. prostokąta,
  • usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,
  • usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
  • dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu,
  • spryskanie dna i boków naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2,
  • rozścielenie mieszanki mineralno-asfaltowej przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych,
  • zagęszczenie walcem lub zagęszczarką płytową,
  • równomiernie posypanie jej czystym piaskiem łamanym od 1 do 2 mm lub grysem od 2 do 4 mm w ilości od 3 do 5 kg/m2
  • pielęgnację w okresie gwarancji
 2. Regulację pionową istniejących w jezdni krat ściekowych studzienek burzowych i studzienek kanalizacyjnych z zastosowaniem nowych pierścieni obciążających - w ilości szacunkowej - 8 szt.
 3. Regulację pionową istniejących w jezdni krat ściekowych studzienek burzowych i studzienek kanalizacyjnych z zastosowaniem nowych pierścieni obciążających i montażem nowych kratek - w ilości szacunkowej - 4 szt.
 4. Przełożenie kostki brukowej typu np. "Nostalit" grub. 8 cm - rozebranie kostki, wykonanie podsypki, ponowne ułożenie - w ilości szacunkowej - 30,0 m2
 5. Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym frakcji 4- 32 mm z wykorzystaniem jako podbudowy- w ilości szacunkowej - 50,0 m3
 
  Data publikacji   2018-01-29Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Roman Trybuła
 
  Ilość odwiedzin: 1084913