Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Przebudowa i budowa drogi gminnej Zawadka -Stańkowa nr ewid działki 126/1 i 126/2 w m-ci Stańkowa
 

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Przebudowa i budowa drogi gminnej Zawadka -Stańkowa nr ewid działki 126/1 i 126/2 w m-ci Stańkowa Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

Zrealizowanie robót budowlanych w zakresie przedstawionym w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót załączonym jako materiał pomocniczy, obejmujący następujące elementy:

I . Roboty przygotowawcze

 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
 2. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
 3. Mechaniczne karczowanie krzaków i poszyć gęstych

II. Roboty ziemne

 1. Nasypy wykonane koparkami
 2. Zagęszczanie nasypów walcami
 3. Roboty ziemne wykonane koparkami z odwozem na odl do 1 km

III. Odwodnienie

 1. Ławy żwirowe przy przepustach rurowych fi 80cm
 2. Rury HDPE fi 80 cm
 3. Podbudowa gr 10 cm pod płyty typu JOMB
 4. Wykonanie ubezpieczenia płytami typu JOMB 60x40
 5. Ławy żwirowe przy przepustach rurowych fi 60 cm pod zjazdami
 6. Rury pe fi 60 cm pod zjazdy

IV. Podbudowy

 1. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym
 2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
 3. Warstwa dolna podbudowy z mieszanki żwir ? piask. 20cm
 4. Warstwa dolna podbudowy z mieszanki żwir ? piask. 10cm

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i Załącznik nr 8 do SIWZ ? przedmiar robót ( załączony jako materiał pomocniczy).

 
  Data publikacji   2018-01-26Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Roman Trybuła
 
  Ilość odwiedzin: 1084912