Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej nr 119204R w m-ci Jureczkowa od km 0+270 do km 0+450
 

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej nr 119204R w m-ci Jureczkowa od km 0+270 do km 0+450

Zrealizowanie robót budowlanych w zakresie przedstawionym w przedmiarze robót załączonym jako zał. Nr 8 obejmującym m. in. następujący zakres robót:

  1. Wykonanie warstwy profilowej z tłucznia kamiennego 4-32mm, grubości 20 cm - 810m2
  2. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej warstwa wiążąca AC W16 grubości 4 cm - 540m2
  3. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej warstwa ścieralna AC 11S grubości 4 cm - 540m2
  4. Dosypanie poboczy warstwą grubości 8cm po zagęszczeniu - 270m2
  5. Roboty ziemne wykonane koparką z odwozem na odl do 1 km - odmulenie rowu - 180m3
  6. Wykonanie zjazdów z rur PCV o średnicy 40cm - 6m
 
  Data publikacji   2018-01-16Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Roman Trybuła
 
  Ilość odwiedzin: 1084909