Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne zapraszam do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem zamówienia wykonanie prac geodezyjnych
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Prace geodezyjne:
  1. Podział działek:
   • podział działek na dwie części: 10 x
   • wydzielenie każdej kolejnej działki, czyli trzeciej i kolejnej do 10 działek: 15 x
   • wydzielenie każdej kolejnej działki: 5 x
   • podział kolejnej działki w kompleksie na dwie części: 3 x
   • wydzielenie każdej kolejnej działki z drugiej i następnej działki w kompleksie czyli trzeciej i kolejnej: 5 x
  2. Wznowienie granic nieruchomości:
   • do czterech punktów granicznych: 4 x
   • wznowienie każdego następnego punktu od 5 do 10 : 10 x
   • wznowienie każdego kolejnego punktu powyżej 10: 5 x
  3. Rozgraniczenie nieruchomości:
   • do dwóch punktów granicznych: 2 x
   • rozgraniczenie każdego następnego punktu od 3 do 10: 5 x

Termin wykonania zamówienia: od 20 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

 
  Data publikacji   2018-01-04Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 866756