Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne zapraszam do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem zamówienia jest szacowanie nieruchomości
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Szacowanie nieruchomości:
  1. wykonanie operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego bez załączenia rzutu pomieszczeń - 2 x
  2. wykonanie operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego z załączeniem rzutu pomieszczeń - 2 x
  3. wykonanie operatu szacunkowego działki niezabudowanej - 20 x
  4. wykonanie operatu szacunkowego działki niezabudowanej dla potrzeb poprawy warunków funkcjonowania nieruchomości przyległej - 5 x
  5. wykonanie operatu szacunkowego działki niezabudowanej dla potrzeb zmiany wieczystego użytkowania w prawo własności - 4 x
  6. wykonanie operatu szacunkowego działki zabudowanej wraz z budynkiem mieszkalnym - 2 x
  7. wykonanie operatu szacunkowego działki zabudowanej wraz z budynkiem innym jak mieszkalny - 3 x
  8. wykonanie operatu szacunkowego działki celem dokonania aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 10 x

Termin wykonania zamówienia: od 20-01-2018r. do 31-12-2018r.

 
  Data publikacji   2018-01-04Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 866760