Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych Ogłasza przetarg nieograniczony wg regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej Spółki, na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych na rogu ulic Wiejskiej i
 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych Ogłasza przetarg nieograniczony wg regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej Spółki, na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych na rogu ulic Wiejskiej i Przemysłowej, stanowiącej działkę nr 1674 o powierzchni 0,1105ha, w cenie wywoławczej 36.000,00zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych)

Oferty można składać w sekretariacie Spółki do 15 stycznia 2018r., do godziny 12:00 z dopiskiem: Dotyczy przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych na rogu ulic Wiejskiej i Przemysłowej ? nie otwierać w sekretariacie

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2018r. o godzinie 13:00

 
  Data publikacji   2017-12-18Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Prezes Zarządu Wiesław Jasiński
 
  Ilość odwiedzin: 866752