Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ustjanowa Górna, oznaczonej numerem działki 343/3 o powierzchni 0,0687 ha.
 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Działając w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr XXXII/429/17 z dnia 27 kwietnia 2017r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miejscowości Ustjanowa Górna, gmina Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego -   o g ł a s z a m:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej położonej w  miejscowości Ustjanowa Górna, oznaczonej numerem działki 343/3 o powierzchni 0,0687 ha. Nieruchomość nie posiada zjazdu z drogi krajowej oznaczonej numerem działki 403.

Cena wywoławcza nieruchomości :  8.500,00- zł
Wadium : 1.000,00- zł

Dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KS2E/00036679/5 przez Sąd Rejonowy w Lesku VII Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2017r. o   godz.   1000 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali   nr 13.

Na przedmiotową nieruchomość Gmina Ustrzyki Dolne nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego ani nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu, o której mowa w przepisach o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym.

Gmina Ustrzyki Dolne nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie zgody na zjazd z drogi krajowej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wyżej podane wadium w pieniądzu na konto nr 93 8621 0007 2001 0012 3347 0003  w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych,  najpóźniej do dnia  23 października 2017r.

Wpłacone wadium zostanie:

  • zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg
  • zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Jednocześnie informuję, iż nie przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości opisanej w ogłoszeniu w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wadium zaliczonego na poczet nabycia.

Zastrzegam sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Ustrzyki Dolne, dnia 2017-09-12                                                      

 
  Data publikacji   2017-09-12Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 971638