Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w m-ci Ustjanowa Górna o nr ewid. działki 75 na długości 110 mb na odcinku od km 0+382 do km 0+492.
 

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w m-ci Ustjanowa Górna o nr ewid. działki 75 na długości 110 mb na odcinku od km 0+382 do km 0+492.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje następujący zakres robót:

  1. Wykonanie nawierzchni grub. 15 cm z tłucznia sortowanego 4-30 mm, dwukrotnie utrwalonego emulsją asfaltową w ilości 6,0 kg/m2 w dolnej warstwie i 3,0 kg/m2 w warstwie górnej i grysami kamiennymi na długości 110 mb i szerokości 4,50 m na odcinku od km 0+382- 0+492 - 595,0 m2
  2. Wykonanie zjazdu z rur PCV fi 40cm: km 0+009 -6mb str. lewa, km 0+060-12mb str. lewa, km 0+105 7mb str. lewa - 25,0 mb
  3. Naprawa wyboi w istniejącej nawierzchni bitumicznej (odcinek od drogi krajowej do nowego odcinka) gr 3cm przy użyciu grysów i emulsji bitumicznej - 100,0 m2
  4. Roboty ziemne wykonane koparką z odwozem urobku na odl do 1 km - wykonanie rowu odwadniającego na odcinku : strona lewa 121mb, strona prawa 160mb, ścięcie poboczy gr. 10cm na długości 121mb - 355,35 m3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót

 
  Data publikacji   2017-09-04Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Roman Trybuła
 
  Ilość odwiedzin: 971628