Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa dróg gm. w Ropience Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działce o nr ewid. 117 w m-ci Ropienka na długości 200 mb od km 0+000 - do km 0+200 Przebudowa drogi gminnej usytu
 

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa dróg gm. w Ropience

  1. Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działce o nr ewid. 117 w m-ci Ropienka na długości 200 mb od km 0+000 - do km 0+200
  2. Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działce o nr ewid. 518 w m-ci Ropienka na długości 65 mb od km 0+000 - 0+065

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje następujący zakres robót:

I. Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działce o nr ewid. 117 w m-ci Ropienka na długości 200 mb od km 0+000 - do km 0+200

  1. Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm Kruszywo frakcji 4-31,5mm - 800,0 m2
  2. Wykonanie utwardzenia poboczy - nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 5cm - 200,0 m2
  3. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna AC 11S asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 5cm - 560,0 m2

II. Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działce o nr ewid. 518 w m-ci Ropienka na długości 65 mb od km 0+000 - 0+065

  1. Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm Kruszywo frakcji 4-31,5mm - 260,0 m2
  2. Wykonanie utwardzenia poboczy - nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 8 cm - 97,50 m2
  3. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W o grubości 4 cm po zagęszczeniu - 195,0 m2
  4. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S o grubości 4 cm po zagęszczeniu - 195,0 m2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 i nr 8/1 do SIWZ - przedmiary robót .

 
  Data publikacji   2017-08-31Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Roman Trybuła
 
  Ilość odwiedzin: 971634