Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej Jałowe Hoszów o numerze ewid. działki 257 położonej w miejscowości Jałowe - etap II roboty nawierzchniowe - km 0+000 do km 0+153
 

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej Jałowe Hoszów o numerze ewid. działki 257 położonej w miejscowości Jałowe - etap II roboty nawierzchniowe - km 0+000 do km 0+153

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje następujący zakres robót:

  1. Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia kamiennego o grubości po zgęszczeniu 10cm - kruszywo frakcji 4-31,5mm - 765,0 m2
  2. Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 8cm - kruszywo frakcji 4-31,5mm - utwardzenie poboczy - 230,0 m2
  3. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwa wiążąca asfaltowa AC16W o grubości po zagęszczeniu 4cm - 550,50 m2
  4. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S o grubości po zagęszczeniu 4cm - 550,50 m2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót .

 
  Data publikacji   2017-08-30Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Zastępca Burmistrza Ustrzyk Dolnych Katarzyna Sekuła
 
  Ilość odwiedzin: 971637