Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid.1923 w m-ci Ustrzyki Dolne - droga do wyciągu Gromadzyń
 

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid.1923 w m-ci Ustrzyki Dolne - droga do wyciągu Gromadzyń

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje następujący zakres robót:

  1. Wykonanie przepustu z rur PCV o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem nawierzchni tłuczniowej 8 (przepust przez drogę) - 20,0 mb
  2. Roboty ziemne wykonane koparką z odwozem urobku na odl. do 1 km wykonanie rowu na dług. 175,0 mb - 210,0 m3
  3. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC W16 o grubości po zagęszczeniu 4cm - 725,0 m2
  4. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwa ścieralna asfaltowa AC S11o grubości po zagęszczeniu 3cm - 725,0 m2
  5. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu ( dla 1 cm) - 725,0 m2
  6. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 6cm - nawierzchnia na zjazdach - 30,0 m2
  7. Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 15cm na posypce piaskowej (poszerzenie) - 72,0 m2
  8. Roboty ziemne wykonane koparką z odwozem urobku na odl do 1 km - wykonanie rowu - 50,0 m3
  9. Obsypanie płyt tłuczniem kamiennym - 10, m3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót .

 
  Data publikacji   2017-08-25Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Roman Trybuła
 
  Ilość odwiedzin: 971629