Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   29/2004
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: dzierżawę na okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. miejsca postojowe i parkingowe znajdujące się w Ustrzykach Dolnych
 

 

PISEMNY
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych odda w dzierżawę na okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. miejsca postojowe i parkingowe znajdujące się w Ustrzykach Dolnych przy ulicach:

 • Korczaka:
  - parking dozorowany całodobowy wraz z zapleczem gospodarczym (z wyłączeniem budynku szaletów ogólnodostępnych) - 41 miejsc parkingowych, w tym: 32 dla samochodów osobowych, 6 dla autobusów, 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
  - zielony rynek - 20 miejsc postojowych, w tym 1 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
 • Rynek:
  górny - 35 miejsc postojowych, w tym 1 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
  dolny - 21 miejsc postojowych, w tym 1 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
 • Bełska - Wyzwolenia:
  róg ulic Bełskiej i Wyzwolenia - ogółem 11 miejsc postojowych, w tym 1 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
 • Kolejowa:
  parking - 42 miejsca parkingowe, w tym 2 dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Oferta powinna zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy.
2. Miesięczną proponowaną cenę dzierżawy netto i brutto oraz sposób jej zapłaty.

Dzierżawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z eksploatacją miejsc postojowych i parkingowych (sprzątanie, odśnieżanie, ubezpieczenie OC), a w przypadku parkingu strzeżonego również za energię elektryczną i wodę, w tym za oświetlenie parkingu.

Zawarcie umowy dzierżawy uzależnione będzie od wpłacenia kaucji za urządzenia na parkingu dozorowanym w wysokości 1000 zł, która podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od wygaśnięcia umowy dzierżawy, po potrąceniu ewentualnych należności za uszkodzone obiekty i urządzenia.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Roman Puskarczyk - pokój nr 22, tel. 460-80-06.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „PARKINGI - PRZETARG” w Urzędzie Miejskim przy ul. Kopernika 1 w Ustrzykach Dolnych do 30 listopada 2004 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10:30.

 

 
  Data publikacji   2004-11-17


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 1084955