Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne.
 

O G Ł O S Z E N I E

Działając w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych: nr XVI/123/08 z dnia 29.01.2008 r., nr IX/69/11 z dnia 27.04.2011 i nr XII/100/11 z dnia 21.07.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne - Burmistrz Ustrzyk Dolnych o g ł a s z a : I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :

1) działki nr 236/1 o pow. 0,13 ha, wraz z budynkiem byłej świetlicy, położonej w Zawadce – ujawnionej w księdze wieczystej nr KS2E/00020683/1 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych cena wywoławcza nieruchomości: 31 000,- zł
wadium 4 000,- zł

2) działki nr 80/11 o pow. 0,11 ha, położonej w Serednicy – ujawnionej w księdze wieczystej nr KS2E/00029602/3 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych
cena wywoławcza nieruchomości: 33 000,- zł
wadium 4 000,- zł

3) działki nr 271 o pow. 0,1670 ha, położonej w Krościenku – ujawnionej w księdze wieczystej nr KS2E/00017148/5 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych cena wywoławcza nieruchomości: 35 000,- zł
wadium 4 000,- zł

4) działki nr 184/1 o pow. 0,1231ha wraz z budynkiem drewnianym w złym stanie technicznym, położonej w Ustrzykach Dolnych przy ul. Strwiążyk – ujawnionej w księdze wieczystej nr KS2E/00020412 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych

cena wywoławcza nieruchomości: 49 000,- zł 
wadium 5 000,- zł

oraz II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :

5) działki nr 469 o pow. 0,0504 ha, położonej w Ustrzykach Dolnych – ujawnionej w księdze wieczystej nr KS2E/00020412/1 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych cena wywoławcza nieruchomości: 29 000,- zł wadium 3 000,- zł.

Data bezskutecznego pierwszego przetargu: 20 października 2011 r.

W skład ceny wywoławczej nieruchomości wyszczególnionych w pkt. 2, 3 i 5 ogłoszenia wchodzą: wartość nieruchomości, 23 % podatku VAT oraz koszt oszacowania nieruchomości, natomiast w przypadku nieruchomości opisanych w pkt . 1 i 4 ogłoszenia cena wywoławcza składa się z wartości nieruchomości oraz kosztu jej oszacowania.

Wyszczególnione nieruchomości są wolne od obciążeń. Na opisane nieruchomości opisane

Gmina Ustrzyki Dolne nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. .

Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2012 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium ( w pieniądzu) wyszczególniając w dowodzie wpłaty oznaczenie nieruchomości - na konto nr : 93 8621 0007 2001- 0012 3347 0003 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych, najpóźniej do dnia: 16 stycznia 2012 r.

Wpłacone wadium zostanie:

  • zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg
  • zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Jednocześnie informuję, iż nie przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości opisanej w ogłoszeniu w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wadium zaliczonego na poczet nabycia.

Wszelkich dodatkowych informacji o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w pokoju nr 7, lub pod telefonem (013) 460 8013.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu .

Ustrzyki Dolne, dnia 2011-12-07  

 
  Data publikacji   2011-12-14


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 971605