Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Oświetlenie drogi” w m-ci Ropienka
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Oświetlenie drogi” w m-ci Ropienka

Zakres rzeczowy :

  1. zasilanie ze stacji Ropienka 1 - odcinek linii oświetlenia od słupa nr 3/1 w kierunku świetlicy „Klub Rolnika” – około 300 m - odcinek linii oświetlenia od słupa nr 24/1 w kierunku m-ci Zawadka do przystanku PKS – około 200 m
  2. zasilanie ze stacji Ropienka 2 - odcinek linii oświetlenia od słupa nr 42/2 w kierunku skrzyżowania Ropienka - Chwaniów - Ropienka Górna – około 300 m

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 74142200-0 Usługi projektowe

Dokumentację należy wykonać zgodnie z :

  1. warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o napięciu 230/400V z dnia 26.11.2009 r.
    - zasilanie ze stacji Ropienka 1 (798) Znak sprawy: RDE4/ZP/WZ/174/1222/2009 oraz umową nr 0042141 z dnia 08.02.2010 r. o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zawartą pomiędzy Gminą Ustrzyki Dolne z PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. reprezentowaną przez RDE Sanok
  2. warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o napięciu 230/400V z dnia 30.11.2009 r.
    - zasilanie ze stacji Ropienka 2 (799) Znak sprawy: RDE4/ZP/WZ/174/1249/2009 oraz umową nr 0042142 z dnia 08.02.2010 r. o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zawartą pomiędzy Gminą Ustrzyki Dolne z PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. reprezentowaną przez RDE Sanok  
Termin składania ofert uległ zmianie z dnia 28.10.20011r. na dzień 02.11.2011r. godz. 9:00
 
  Data publikacji   2011-10-21Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Anna Puszczałowska - Mikołajek
 
  Ilość odwiedzin: 971595