Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Oświetlenie drogi” w m-ci Zawadka
 

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Oświetlenie drogi” w m-ci Zawadka

Zakres rzeczowy : zasilanie ze stacji Zawadka 2 (1245)

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 74142200-0 Usługi projektowe

Dokumentację należy wykonać zgodnie z :

  • warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o napięciu 230/400V z dnia 26.11.2009 r. znak sprawy: RDE4/ZP/Wz/271/1210/2009 oraz umową nr 0042136 z dnia 08.02.2010 r. o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zawartą pomiędzy Gminą Ustrzyki Dolne a PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. reprezentowaną przez RDE Sanok
  • ustaleniami i uzgodnieniem z Zamawiającym oraz RDE Sanok.  
Termin składania ofert uległ zmianie z dnia 28.10.20011r. na dzień 02.11.2011r. godz. 9:00
 
  Data publikacji   2011-10-20Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Anna Puszczałowska - Mikołajek
 
  Ilość odwiedzin: 971612