Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ogłasza I publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn stolarskich
 
Nowa strona 1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

       Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone  są  jednostki budżetowe ( Dz.U.10.114.761 z dnia 29 czerwca 2010 r.) Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ogłasza   I publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn stolarskich

 

Opis i zestawienie sprzedawanych  maszyn stolarskich

Lp

Nazwa urządzenia

Rok produkcji

Numer

Producent

Cena wywoławcza

Wadium    w pl. zł

Fabr.

Inwent

1

Strugarka Ds XB-40

1990

105

58

ZEFAM

5800,00

580,00

2

Strugarka DSGA 63

1968

6200

57

JAROCIN

4100,00

400,00

3

Heblarko-pilarka DO3 (przenośna)

1964

722

60

WAREMA Oplole

2600,00

260,00

4

Piła formatowa

1990

B/D

59

B/D.

3700,00

370,00

5

Frezarka pozioma z piłą FJE

1970

1697

62

Polska

4250,00

400,00

6

Szlifierka taśmowa DZJC 250

1990

4142

64

Słupska Fabr.Obrab

3750,00

350,00

7

Wiertarka pozioma LBSe

Brak

2702

61

Malbork

2490,00

250,00

8

Ostrzałka do noży tokarsk.

1979

483

93

DURD

2500,00

250,00

9

Wyciąg do trotów

9/1-wentylator WT 40,

9/2-silos z kolektorem    9/3-silnik o mocy 11 kW

1973

602

 

Polska

3900,00

1300,00

1300,00

1300,00

390,00

130,00

130,00

130,00

Wyżej wymienione maszyny są w  dobrym stanie, pracowały do chwili ich demontażu. Ze stanem technicznym maszyn można się zapoznać codziennie od dnia ogłoszenia do dnia poprzedzającego otwarcie  przetargu w godz. od  800 do 1400.  przy ulicy 29-Listopada 42.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29-Listopada 42  w dniu 12 sierpnia 2011 roku o godz. 10 00  Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 100zł.

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości wykazanej w tabeli z oznaczeniem nazwy oraz liczby porządkowej urządzenia.
  2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu w kasie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej lub na nasze konto bankowe w BBS w Ustrzykach Dolnych Nr konta 22 8621 0007 2001 0012 2379 0002 w terminie do dnia 11 sierpnia 2011 roku.
  3. Wpłacone wadium zostanie:
    • zaliczone na poczet ceny sprzedaży w przypadku rozstrzygnięcia na korzyść nabywcy
    • zwrócone jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu
    • przepada  jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania uowy kupna – sprzedaży.

Oferowaną cenę na zakup maszyny należy zapłacić nie później niż do dnia zawarcia umowy. Umowa winna być zawarta w ciągu 7 dni od daty wyłonienia nabywcy. Fizyczne przekazanie maszyn odbędzie się na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych po zawarciu umów.


Wszystkie informacje na temat przetargu można uzyskać w biurze Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej przy ulicy 29-Listopada 42 lub pod numerem 13 461 1417.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                                                              

                                                                                                    p.o. Dyrektor  Jerzy Jóźwiak

 
  Data publikacji   2011-07-26


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Dyrektor ZGM Jerzy Jóźwiak
 
  Ilość odwiedzin: 971588