Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: prowadzeniu zajęć dydaktycznych w 9 szkołach z Gminy Ustrzyki Dolne w ramach projektu „ Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycja”
 

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: prowadzeniu zajęć dydaktycznych w 9 szkołach z Gminy Ustrzyki Dolne w ramach projektu „ Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycja”.

Zakres rzeczowy obejmuje : prowadzenie zajęć dydaktycznych w 9 szkołach Gminy Ustrzyki Dolne w ramach w/w projektu wraz ze wszystkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji zamówienia.

Szczegółowy zakres przedstawiony został w opisie przedmiotu zamówienia dla każdej z 9 szkół stanowiącej załącznik do niniejszej dokumentacji , która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych ul. Kopernika 1 pokój nr 11 oraz na stronie internetowejUrzędu Miejskiego www.ustrzyki-dolne.pl - przetargi aktualne

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 80 10 00 00 -5

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych  

Więcej informacji w załącznikach poniżej.

 
  Data publikacji   2011-06-28Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Joanna Socha - Kotula
 
  Ilość odwiedzin: 971565