Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   13/2004
  Nazwa pozycji   Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Brzegach Dolnych 38-700 Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EUR na świadczenie usług leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu cięż
 

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Brzegach Dolnych 38-700 Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EUR na świadczenie usług leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu ciężarowego dla służb wodno-kanalizacyjnych tzw. brygadowy .  

Wartość netto przedmiotu leasingu - do kwoty 62.000 PLN .
Czasokres świadczenia usług leasingu 48 miesięcy .
Opłata wstępna - minimalna .
Podstawowe dane techniczne samochodu będącego przedmiotem leasingu :
- samochód fabrycznie nowy

  • ładowność 1300- 1400 kg plus możliwość przewożenia sześć osób łącznie z kierowcą
  • ( przedział pasażerski odgrodzony od towarowego )
  • moc 90- 100 kM
  • paliwo- olej napędowy
  • wymiary przestrzeni ładunkowej – długość min 2400mm, szerokość min 1800mm, wysokość min 400mm
  • lampa błyskowa zamontowana na dachu koloru pomarańczowego
  • preferowany kolor samochodu – pomarańczowy

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych

Kryterium wyboru ofert - cena usługi 70%, wartość czynszu inicjalnego - 30% .

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w sekretariacie MPGK sp z o.o. Brzegi Dolne 1 w godzinach 8:00- 14:00 lub przesyłką pocztową za pobraniem.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie MPGK sp z o.o. Brzegi Dolne 1, 38-700 Ustrzyki Dolne do dnia 30 września 2004 r. do godz 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w MPGK sp zo.o. Brzegi Dolne 1, 38-700 Ustrzyki Dolne pokój nr 9 w dniu 30 września 2004 r. o godz 12:30 . Termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert .

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 Ustawy - o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz spełniające wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 
  Data publikacji   2004-09-13


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Prezes Zarządu MPGK sp z o.o. w Brzegach Dolnych Marian Stebnicki
 
  Ilość odwiedzin: 1084964