Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych...
 

  Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad realizacją zadania pod nazwą : „Budynek ul. Fabryczna”

 • Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z kotłownią, budowę komina, przepompowni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Ustrzykach Dolnych

Wspólny słownik zamówień CPV : 74262000-3 Usługi nadzoru budowlanego.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie n/w elementów :

 1. Elementy zewnętrzne (schody, zadaszenie)
 2. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych
 3. Przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków
 4. Tynki wewnętrzne
 5. Posadzki
 6. Roboty malarskie
 7. Instalacja c.o.
 8. Technologia kotłowni
 9. Instalacja wewnętrzna elektryczna (montaż opraw, gniazd i wyłączników)
 10. Instalacja wewnętrzna wodociągowa (montaż baterii i zaworów)
 11. Instalacja wewnętrzna kanalizacyjna (montaż umywalek, zlewozmywaków, wanien i ustępów)

Więcej informacji w załącznikach poniżej. 

 
  Data publikacji   2011-06-06



Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Anna Puszczałowska - Mikołajek
 
  Ilość odwiedzin: 971617