Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na realizacją zadania pod nazwą:„Budynek ul. Fabryczna” - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny ...
 

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn: „Budynek ul. Fabryczna” - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z kotłownią, budowę komina, przepompowni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Ustrzykach Dolnych

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie n/w elementów:

 1. Elementy zewnętrzne (schody, zadaszenie)
 2. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych
 3. Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej
 4. Tynki wewnętrzne
 5. Posadzki
 6. Roboty malarskie
 7. Instalacja c.o.
 8. Technologia kotłowni
 9. Instalacja wewnętrzna elektryczna
 10. Instalacja wewnętrzna wodociągowa
 11. Instalacja wewnętrzna kanalizacyjna

Wspólny słownik zamówień (CPV) :
45 26 27 00-8 Przebudowa budynku.,
45 45 30 00-7 Roboty remontowe i renowacyjne,
45 26 25 22-6 Roboty murarskie,
45 41 00 00-4 Tynkowanie,
45 39 00 00-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych,
45 33 00 00-9 Roboty sanitarne,
45 31 00 00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Więcej informacji w załącznikach poniżej.

 
  Data publikacji   2011-05-25Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Monika Pucyk
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Anna Puszczałowska - Mikołajek
 
  Ilość odwiedzin: 971591