Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i elektrycznej nad realizacją zadania pod nazwą: „Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustr
 
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i elektrycznej nad realizacją zadania pod nazwą: „Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych „ Etap III

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych „ Etap III w branżach wynikających z Prawa budowlanego, w szczególności: budowlana w specjalności: drogowej i elektrycznej w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad robotami budowlanymi.

Szczegóły zakresu robót budowlanych przewidzianych do nadzorowania opisane są w projektach budowlanych, przedmiarach robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Wartość robót budowlanych netto zawartej umowy z Wykonawca robót wynosi 2 339 849,56 zł w tym : robót branży elektrycznej 55 818,81zl  

Więcej informacji w załącznikach poniżej.
 
  Data publikacji   2011-03-03Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Anna Puszczałowska - Mikołajek
 
  Ilość odwiedzin: 971581