Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza drugi przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budynek ul. Fabryczna” - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą spos
 

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza drugi przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budynek ul. Fabryczna” - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z kotłownią, budowę komina, przepompowni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Ustrzykach Dolnych

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie n/w elementów :

 1. Roboty rozbiórkowe wewnętrzne
 2. Roboty remontowe wewnętrzne
 3. Poddasze - podłoże
 4. Tynki wewnętrzne
 5. Remont podłoży posadzek
 6. Ścianki działowe
 7. Stolarka okienna
 8. Demontaż instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania
 9. Instalacja wewnętrzna wodociągowa
 10. Instalacja wewnętrzna kanalizacyjna
 11. Instalacja elektryczna wewnętrzna  

Wspólny słownik zamówień (CPV) :
45262700-8  Przebudowa budynku.,  
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne,
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej,  
45262522-6  Roboty murarskie,  
45410000-4  Tynkowanie,
45421141-4  Instalowanie ścianek działowych,
45390000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych,
45330000-9  Roboty sanitarne,
45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45315700-5  Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu zamówienia – przedmiar robót i w dokumentacji projektowej, która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim pokój nr 12 oraz zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.ustrzyki-dolne.pl przetargi aktualne.

Więcej informacji w załącznikach poniżej. 

 
  Data publikacji   2011-02-08Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Anna Puszczałowska - Mikołajek
 
  Ilość odwiedzin: 971621