Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej związanego z realizacją zadanie pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzegach Dolnych, gmina Ustrzyk
 

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej związanego z realizacją zadanie pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzegach Dolnych, gmina Ustrzyki Dolne” 

Wspólny słownik zamówień CPV : 74262000-3 Usługi nadzoru budowlanego

Ogólny zakres prac i terminy zakończenia podano w tabeli poniżej :   

L.p.

Zakres prac

Planowany termin zakończenia

1

Uporządkowanie terenu III

30.06.2011

2

Uporządkowanie sektora I i II

30.06.2011

3

Wyrównanie i ukształtowanie kwater składowiska - sektor III 

30.06.2011

4

Modernizacja studni odgazowujących

30.08.2011

5

Wbudowanie warstw rekultywacyjnych oraz ścieżki serwisowej - sektor III 

30.09.2011

6

Wprowadzenie roślinności trawiastej na składowisko oraz zabiegi agrotechniczne

30.09.2011

7

Rozbiórka istniejących obiektów technologicznych oraz ogrodzenia 

30.09.2011

 
  Data publikacji   2011-02-04Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Anna Puszczałowska - Mikołajek
 
  Ilość odwiedzin: 971613