Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Wodociąg” w m-ci Ropienka.
 

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Wodociąg” w m-ci Ropienka.

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 74142200-0 Usługi projektowe

Zakres branż: budowlana, instalacyjna, elektryczna i technologiczna.

Zakres rzeczowy:

I.

  • projekt na odwiercenie dwóch studni głębinowych o gł. ok. 60 m każda z obudową i ogrodzeniem strefy bezpośredniej przy wyciągu narciarskim,
  • kontenerowa stacja uzdatniania i pompowania wody,
  • zasilanie elektryczne i sterowanie studni, stacji uzdatniania i pompowni
  • połączenia instalacyjne pomiędzy obiektami : studnie – stacja uzdatniania – zbiornik wyrównawczy,

II.

  • zbiornik wyrównawczy istniejący
  • ocena stanu technicznego i projekt remontu zbiornika (izolacja, uszczelnienie, armatura, ogrodzenie i inne wynikające z dokonanej oceny stanu technicznego,

III.

  • sieć wodociągowa wraz z przyłączeniami ( ok. 5 km, pow. ok. 50 ha), IV.
  • przebudowa istniejącego ujęcia na potoku Ropienka, progu piętrzącego, budynku stacji uzdatniania wody, rurociągu z ujęcia do stacji, stacja
  • zbiornik wyrównawczy, zasilanie elektryczne i ewentualnie inne wynikające z dokonanej oceny stanu technicznego.  

Więcej informacji w załącznikach poniżej.

 
  Data publikacji   2011-01-17Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Anna Puszczałowska - Mikołajek
 
  Ilość odwiedzin: 971604