Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie remontu drogi gminnej Nr 119 236 R w Równi k/Sobieckiego na długości 108 mb na odcinku od km 0+000 – 0+108”
 

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie remontu drogi gminnej Nr 119 236 R w Równi k/Sobieckiego na długości 108 mb na odcinku od km 0+000 – 0+108”

Zakres prac obejmuje między innymi:

  1. Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 7 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm, jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi - 390,50 m2
  2. Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o grub. w-wy 3 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 – 390,50 m2
  3. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 4 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 – 390,50 m2
  4. Wykonanie nawierzchni zjazdów przez wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sort.25 – 40 mm jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi oraz warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 4 cm – 89,0 m2
  5. Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grubości 12 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym – 115,80 m2
  6. Oczyszczeniu zamulonych pod drogą i pod zjazdami przepustów ф 40 cm – 22,0 mb  
  7. Pogłębieniu obustronnych rowów – 78,40 m3  
  8. Wyrównanie wybojów masą asfaltową na gorąco w km 0+000 w jezdni asfaltowej – 3,75t;

Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu zamówienia – dokumentacja projektowa - przedmiary robót – zamieszczone w wersji elektronicznej.

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45 23 32 20- 7  

Wiecej informacji w załącznikach poniżej.

 
  Data publikacji   2010-12-30Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Anna Puszczałowska - Mikołajek
 
  Ilość odwiedzin: 971623