Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   25/2004
  Nazwa pozycji    Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych , 38-700 Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż n.w nieruchomości : Działka nr 1285/5 o powierzchni 2.720m2 . Działka jest zabudowana ..
 

 

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp .z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych , 38-700 Ustrzyki Dolne ogłasza drugi przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż n.w nieruchomości :

1. Działka nr 1285/5 o powierzchni 2.720m2 . Działka jest zabudowana budynkiem garażowo-usługowym , murowanym , wolnostojącym , jednokondygnacyjnym bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej 621,8m2 . Nieruchomość jest położona w Ustrzykach Dolnych przy ul.Fabrycznej , przy drodze wojewódzkiej Ustrzyki Dolne –Ustrzyki Górne , nieopodal drogi krajowej Ustrzyki Dolne - Granica Państwa z Ukrainą

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z budynkiem stanowi 70% oszacowania tj - 118.300 zł z tego :

- wartość działki - 34.200 zł
- wartość budynku - 84.100 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2004 r. o godz. 11. 00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne , które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej wyżej nieruchomości w kasie MPGK sp z o.o. w Brzegach Dolnych , lub na konto bankowe nr 50 1240 2366 1111 0000 3325 6964, najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2004r .

Wpłacone wadium zostanie :

  • zaliczone na poczet ceny nabycia , jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg
  • zwrócone , jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się na podany w/w rachunek bankowy , przed zawarciem aktu notarialnego . W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości, opisanych w ogłoszeniu wadium zaliczone na poczet nabycia ulega przepadkowi

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. w Brzegach Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny .

Brzegi Dolne, 2004-07-29

 

Zarząd MPGK sp z o.o. w Brzegach Dolnych

Prezes Zarządu – Romuald Rak
Członek Zarządu – Stanisław Kozłowski

 

 
  Data publikacji   2004-08-02


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Prezes Zarządu MPGK sp z o.o. w Brzegach Dolnych Marian Stebnicki
 
  Ilość odwiedzin: 1084975