Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   56
  Nazwa pozycji   Przedszkole Nr 1 w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych
 

Ustrzyki Dolne 09.01.2004 r.

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym
Przedszkole Nr 1 w Ustrzykach Dolnych
na dostawę artykułów spożywczych wg załączników.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  Przedszkole Nr 1 w Ustrzykach Dolnych
  ul. Pionierska 8
  38 – 700 Ustrzyki Dolne
  tel. 461 13 55
 2. Termin realizacji zamówienia : od daty podpisania umowy 01.02.2004 r. do 31.01. 2005 r. z wyłączeniem okresu od 1 sierpnia 2004 r. do 31 sierpnia 2004 r. – przerwa wakacyjna .
 3. Informacja o warunkach wymaganych od wykonawców:
  • w przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi art. 22 ust.2 Ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002r. Nr 72 poz. 664 z późn. Zmianami) oraz warunki określone w informacji dla oferentów.
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, a dopuszcza się składanie ofert częściowych wg załącznika.
 4. Postepowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
 5. Dokumentację przetargową można nabyć w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00 - 15:00 w Kancelarii Dyrektora Przedszkola u Pani mgr Beaty Malickiej, tel 461 13 55.
 6. Miejsce i termin składania ofert:
  Przedszkole Nr 1 w Ustrzykach Dolnych / Kancelaria Dyrektora/ do dnia 20 stycznia 2004 r. do godz. 10:00
 7. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, Kancelaria Dyrektora, w dniu 20 stycznia 2004 r. o godz. 10:30
 8. Kryteria oceny ofert: cena 100%

 
  Data publikacji   2004-01-12


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 1084941