Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

 1. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu.
 2. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
 3. Prowadzenie ewidencji urlopów, czasu pracy, obecności w pracy i wyjazdów służbowych.
 4. Obsługa organizacyjno-techniczna Urzędu.
 5. Właściwe gromadzenie i archiwizowanie całości dokumentacji, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków obywateli.
 7. Prowadzenie książki kontroli zewnętrznej Urzędu.
 8. Prowadzenie książki obiektu dla budynku Urzędu Miejskiego.
 9. Prenumerata czasopism, zaopatrzenie Urzędu w wydawnictwa fachowe.
 10. Ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych.
 11. Obsługa gospodarcza i socjalna Urzędu.
 12. Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów powszechnych.
 13. Sporządzanie ankiet, kwestionariuszy dotyczących działalności gospodarczej i społecznej gminy.
 14. Prowadzenie i koordynacja spraw związanych z działalnością przedsiębiorstw i innych jednostek gospodarczych.
 15. Koordynacja i nadzór nad działalnością placówek kulturalnych, sportowych i turystycznych.
 16. Wypisywanie oświadczeń i odbieranie zeznań świadków oraz wydawanie zaświadczeń stwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym i inne.
 17. Sprawdzanie komputerów programem antywirusowym.
 18. Zgłaszanie do naprawy sprzętu lub programów komputerowych.
 19. Zamieszczanie i usuwanie informacji dotyczących ważnych wydarzeń w gminie Ustrzyki Dolne na stronach Urzędu Miejskiego.
 20. Zamieszczanie ogłoszeń dot. przetargów na BIP.
 21. Wykonywanie dokumentacji zdjęciowej prowadzonych inwestycji i zamieszczanie jej na stronach Urzędu Miejskiego.
 22. Dbałość o zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami przez podległych pracowników.
 23. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz zleconych przez Burmistrza.

Kontakt:

nr pokoju: 16 , 15, 20
nr tel. 13-460-80-09 ; 13-460-80-10 ; 13-460-80-20 ; 13-460-80-07
e-mail: woo@ustrzyki-dolne.pl

 Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2015-10-27
  Ilość odwiedzin: 970359