Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Do zadań pracownika zatrudnionego na samodzielnym Stanowisku ds. Promocji należy w szczególności:

 1. Przygotowywanie listów, wystąpień, pism na zlecenie Burmistrza.
 2. Opracowywanie materiałów dotyczących Gminy do folderów, czasopism, informatorów we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy.
 3. Przygotowywanie oraz publikowanie na stronie internetowej Urzędu notatek prasowych oraz zdjęć Z wydarzeń Gminy.
 4. Dbanie o właściwe relacji z mediami.
 5. Koordynacja i nadzór nad działalnością placówek kulturalnych, sportowych i turystycznych.
 6. Organizacja wydarzeń kulturalnych we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy.
 7. Organizowanie i obsługa uroczystości, rocznic i innych imprez okolicznościowych w Urzędzie.
 8. Sporządzanie planów rzeczowych i finansowych przedsięwzięć promocyjnych.
 9. Bieżący monitoring mediów w zakresie dotyczącym Gminy.
 10. Ewidencja innych obiektów niż hotele i motele świadczących usługi hotelarskie.
 11. Ewidencja gospodarstw agroturystycznych.
 12. Organizowanie współpracy z sołectwami.
 13. Utrzymywanie kontaktów ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi.
 14. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów gospodarczych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami gospodarczymi.
 15. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy odpowiedzialnymi za promocję Gminy.
 16. Pełnienie roli tłumacza z języka angielskiego w trakcie wizyt zagranicznych oraz przyjmowaniu przez Burmistrza delegacji zagranicznych.
 17. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz zleconych przez Burmistrza.

W zakresie wykonywania zadań podlega bezpośrednio Burmistrzowi.Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2015-01-08
  Ilość odwiedzin: 3663418