Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Skarbnik Gminy:

 1. Nadzoruje realizację budżetu.
 2. Opracowuje projekty budżetu Gminy.
 3. Kontrasygnuje czynności prawne powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych.
 4. Opiniuje decyzje wywołujące skutki finansowe dla budżetu.
 5. Opracowuje okresowe analizy i sprawozdania o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłasza propozycje Burmistrzowi i Radzie.
 6. Prowadzi rachunkowość Gminy i wykonuje dyspozycje pieniężne.
 7. Kontroluje wstępnie zgodność operacji gospodarczych z planem finansowym.?
 8. Wydaje zaświadczenia i poświadczenia urzędowe z zakresu budżetu i finansów.
 9. Przestrzega zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami przez podległych pracowników.
 10. Jako Kierownik Wydziału Finansowego:
  • opiniuje obsadę personalną Wydziału,
  • organizuje i nadzoruje pracę Wydziału,
  • występuje do Burmistrza z wnioskami personalnymi w stosunku do podległych pracowników.
 11. Wykonuje inne prace zlecone przez Burmistrza.

Kontakt:

nr pokoju: 4
nr tel. 13-460-80-14
e-mail: skarbnik@ustrzyki-dolne.plOsoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2013-10-15
  Ilość odwiedzin: 970320