Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 1. Zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Organizacja pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne wydziały i stanowiska pracy.
 3. Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej.
 4. Nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli.
 5. Zapewnianie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy, w tym budżetu.
 6. Inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych.
 7. Przedstawianie Burmistrzowi propozycji do powierzania określonych czynności pracownikom Urzędu i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.
 8. Wydawanie wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych.
 9. Dbałość o zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przez podległych pracowników.
 10. Nadzorowanie kompletowania dokumentacji z prac Rady Miejskiej.
 11. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
 12. Prowadzenie Rejestru Gminnych Jednostek Organizacyjnych.
 13. Ewidencja dokumentów dotyczących spółek prawa handlowego z udziałem gminy Ustrzyki Dolne.
 14. Nadzór nad funkcjonowaniem klubów i organizacji sportowych.
 15. Wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza.

Kontakt:

nr pokoju: 24
nr tel. 13-460-80-03
e-mail: j.sokolowska@ustrzyki-dolne.plOsoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2015-10-27
  Ilość odwiedzin: 3663423