Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Do zadań Wydziału Oświaty należy w szczególności:

  1. Prowadzenie i koordynacja działalności oświatowo-wychowawczej w Gminie.
  2. Obsługa finansowo-księgowa i częściowo administracyjno-gospodarcza szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli.
  3. Obsługa i nadzór nad bieżącym utrzymaniem obiektów oświatowych.
  4. Opracowanie projektów planów wydatków budżetowych; przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej przy współpracy z kierownikami obsługiwanych jednostek.
  5. Sprawozdawczość budżetowa, księgowość syntetyczna i analityczna.
  6. Prowadzenie i rozliczanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia, zasiłki, podręczniki).
  7. Prowadzenie i rozliczanie środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
  8. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz zleconych przez Burmistrza.

Kontakt:  
ul. Dobra 6
Ustrzyki Dolne

tel. 13-461-16-07
e-mail: woswiaty@ustrzyki-dolne.plOsoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2011-11-18
  Ilość odwiedzin: 3663452