Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 405866
Zamieszczone poniżej "Pozycje" zawierają tekst ogłoszenia wraz z załącznikami o organizowanym przetargu.


Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2004-01-22

 Nazwa pozycji Data
Ochotnicza Straż Pożarna w Stańkowej ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Stańkowej 2017-08-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Zabezpieczenia p. pożarowe komunikacji wewnętrznej EI 30 (klatki schodowe) przy ul. Wyzwolenia 7 w m-ci Ustrzyki Dolne 2017-08-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa odcinka drogi nr 118310R relacji Brelików - Ropienka dz. nr ewid. 353 w km 1+710 - 2+425 w miejscowości Brelików 2017-08-09
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa drogi rolniczej nr 141 803R usytuowanej na dz. o nr ewid. 264 w m-ci Łodyna na długości 360mb od km 0+000 do km 0+360 2017-08-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy - docieplenie styropianem wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej 2017-08-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa i montaż wyposażenia dla szkół i oddziałów. 2017-08-02
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa drogi 144 195R o nr dz. 1067 w m-ci Ustrzyki Dolne - do cmentarza komunalnego 2017-07-27
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ZSP Nr 2 NSS w Ustrzykach Dolnych budowa infrastruktury lekkoatletycznej ul. Dobra 6 w m - ci Ustrzyki Dolne. 2017-07-20
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych składa zapytanie ofertowe na dostawę 4500 Mg węgla kamiennego 2017-07-11
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ustrzykach dolnych ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest: Modernizacja systemu automatyki kotłowni PEC Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych. 2017-06-29
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg na: Wykonanie izolacji pionowej fundamentów w ramach prac termomodernizacyjnych 2017-06-22
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn.: Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków w gminie Ustrzyki Dolne. 2017-06-21


  Ilość odwiedzin: 3507928