Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 389395
Zamieszczone poniżej "Pozycje" zawierają tekst ogłoszenia wraz z załącznikami o organizowanym przetargu.


Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2004-01-22

 Nazwa pozycji Data
Gmina Ustrzyki Dolne - Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych 2017-03-23
Gmina Ustrzyki Dolne zawiadamia o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zwanych dalej 2017-03-22
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych ogłasza przetarg na dzierżawę: nieruchomości uzbrojonej (prąd, woda, kanalizacja) położonej w Solinie, przy Zaporze Solińskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w 2017-03-21
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Części działki nr 494 o powierzchni 0,48 ha (ogólna powierzchnia działki 1,3429 ha), położonej w miejscowości Ropienka z przeznaczeniem na cele rolnicze, uwidocznionej 2017-03-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacyjnej w m-ci Równia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i niezbędnym uzbrojeniem terenu. 2017-03-15
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie, którego przedmiotem zamówienia jest remont budynku realizowany pod nazwą pn: Budynek socjalny w m-ci Liskowate. 2017-03-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Budowa magistrali wodociągowej od ujęcia wody na zaporze w m-ci Solina do stacji uzdatniania wody w m-ci Solina 2017-03-03
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Budowa drogi przy ulicy Gombrowicza - koło basenu Delfin w Ustrzykach Dolnych (do ul. Łukasiewicza k/Prochatki) - odcinek od km 0+127 - 0+240 2017-03-01
Gmina Ustrzyki Dolne - Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza II publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych 2017-02-17
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: nieruchomości położonych w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Rynek, stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne - pod usytuowanie letnich gastronomicznych ogrodów sezono 2017-02-01
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU OMYŁKOWO ZAMIESZCZONEGO W BIULETYNIE EUROPEJSKIM O NR 2017/S 012-018948 2017-01-31
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Ustrzykach Dolnych, ul. Pionierska 8, 38-700 Ustrzyki Dolne. 2017-01-13
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Działki nr 183/2 o powierzchni 0,2610 ha, położonej w miejscowości Stańkowa z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS2E/00020 2017-01-12
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Działki nr 189 o powierzchni 0,60 ha, położonej w miejscowości Stańkowa z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS2E/00020598/ 2016-10-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne oraz kotłowni Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych. 2016-10-05


  Ilość odwiedzin: 2811339