Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 3715


Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2018-01-26

 Nazwa pozycji Data
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ustrzykach Dolnych wraz z budową łącznika. 2018-07-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą: Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem na stadionie w Ustrzykach Dolnych 2018-07-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na budowę Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Ustrzyki Dolne 2018-06-29
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Jałowe - Hoszów na działkach o nr ewid. 405, 128/3,119/4, 403,127/1, 406 położonych w m-ci Hoszów i o nr ewid. 262 położonej w m-ci Jałowe 2018-07-09
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych , składa zapytanie ofertowe na dostawę 5000 Mg węgla kamiennego 2018-07-02
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na przebudowę drogi gminnej na odcinku od ul. Jagiellońskiej do połączenia z ul. Rzeczną na długości 59m w Ustrzykach Dolnych w km 0+345 - 0+404 2018-06-25
Ogłoszenie o sprzedaży zdemontowanych opraw oświetlenia ulicznego w wyniku realizacji zadania pn. ,,Wymiana lamp oświetlenia wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO oraz usługą serwisu/konserwacji na terenie Gminy Ustrzyki Dolne,, będących 2018-05-17
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych , składa zapytanie ofertowe na dostawę 5000 Mg węgla kamiennego 2018-06-15
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi w Krościenku 2018-05-24
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi w Krościenku 2018-05-02
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Utwardzenie terenu przy budynku szkoły w m-ci Wojtkowa nr ewid działki 236 2018-05-29
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej nr 119249 R Bandrów - Stebnik 2018-05-14
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Hoszów, oznaczonej numerem działki 124/2 o powierzchni 0,1142 ha. 2018-03-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Oświetlenie drogi w miejscowości Serednica, Jureczkowa, Wojtkówka, Łodyna Wieś, Łodyna Kopalnia, Grąziowa, Bandrów, Brzegi Dolne, Moczary, Ustrzyki Dolne ul. Bieszczadzka, Stokowa i Strwiążyk. 2018-03-28
Ustrzycki Dom Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na zadania pn: Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/udostępnieniem zasobów informacyjnych. 2018-04-09
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu TIK w ramach projektu partnerskiego ,,OMNIBUS -kompleksowy program rozwoju szkoły 2018-04-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi w Krościenku 2018-04-04
Ustrzycki Dom Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na zadania pn: Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/udostępnieniem zasobów informacyjnych. 2018-03-21
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa systemu zaopatrywania w wodę miejscowości Ropienka wraz z infrastrukturą i urządzeniami technicznymi sieci. 2018-03-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi w Krościenku 2018-02-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej nr 119 261 R na dz. nr ewid. 472,521, 396 i 1102 przy ul. W. Pola w Ustrzykach Dolnych 2018-03-26
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ogłasza przetarg na zadanie pn: Budowa i przebudowa systemu zaopatrywania w wodę w miejscowości Ropienka. 2018-02-02
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej Nowosielce Kozickie - Chwaniów nr ewid działki 386 w m-ci Nowosielce Kozickie od km 0+000 do km 0+330 2018-01-16
Ustrzycki Dom Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn.: Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/udostępni 2018-03-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Budowa drogi gminnej nr 119 261 R na dz. nr ewid. 472,521, 396 i 1102 przy ul. W. Pola w Ustrzykach Dolnych 2018-02-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Cisna, Czarna, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne 2018-02-07
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu TIK w ramach projektu partnerskiego ,,OMNIBUS -kompleksowy program rozwoju szkoły 2018-03-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Budowa systemu zaopatrywania w wodę miejscowości Ropienka wraz z infrastrukturą i urządzeniami technicznymi sieci 2018-02-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej nr 144 187 R w km 0+000 - 0+105 w m-ci Ustrzyki Dolne nr ewid działki 852, 842/2 2018-01-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Przebudowa i budowa drogi gminnej Zawadka -Stańkowa nr ewid działki 126/1 i 126/2 w m-ci Stańkowa 2018-01-26
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Wykonanie remontu nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy 2018-01-29
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej nr 119204R w m-ci Jureczkowa od km 0+270 do km 0+450 2018-01-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Budowa systemu zaopatrywania w wodę miejscowości Ropienka wraz z infrastrukturą i urządzeniami technicznymi sieci 2018-01-19
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług polegających na organizowaniu i prowadzeniu zajęć specjalistycznych z dziećmi w placówkach oświatowych Gminy Ustrzyki Dolne, tj. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ustrzykach Dolnych, Sz 2018-01-11
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza do składania pisemnych ofert na sprzedaż drewna średniowymiarowego stosowego wyrabianego w długości 2mb (sortyment S2a 200) gatunku buk pospolity o łącznej masie 69,93 m3. 2018-01-15
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza do składania pisemnych ofert na sprzedaż drewna wielkowymiarowego dłużycowego gatunku buk pospolity o łącznej masie 89,65 m3, klasy grubości: 3 - 93%, 2 - 7% 2018-01-17


  Ilość odwiedzin: 1084919