Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 1089


Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2017-02-02

 Nazwa pozycji Data
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Obsadzenie rabat i donic w Ustrzykach Dolnych 2017-03-14
Gmina Ustrzyki Dolne zawiadamia o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zwanych dalej 2017-02-15
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Wymiana lamp oświetlenia wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO oraz usługę serwisu i konserwacji na terenie Gminy Ustrzyki Dolne. Przedmiotem zamówienia jest wymiana oś 2017-02-14
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Krościenko, oznaczona numerem działki 409 o powierzchni 0,5521 ha 2017-01-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działkach o nr ewid. 1198/66 i 1199/2 w Ustrzykach Dolnych (k/garaży Park pod Dębami) 2017-02-15
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa ciągu pieszego usytuowanego na działce o nr ewid. 223/28, 557/2, 558 w Ustrzykach Dolnych. 2017-02-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej 119 214R na działce nr ewid. 531/12, 1102 w km 0+000 - km 0+890 - ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych. 2017-01-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę oświetlenia (oprawy lamp wraz ze źródłem światła LED) wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO oraz usługą serwisu\konserwacji na terenie Gminy Ustrzyki Dolne. 2016-11-14
Gmina Ustrzyki Dolne - Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych 2017-01-23
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej nr 144 218R ( nr ewid. dz. 2161) w Ustrzykach Dolnych od km 0+007 do km 0+170 2017-01-09
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc parkingowych na Placu Chopina k/bloku nr 6 w Ustrzykach Dolnych. 2017-01-12


  Ilość odwiedzin: 2824428