Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 1294


Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2017-01-17

 Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: przebudowę mostu w km 3+392 w ciągu drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa-Dźwiniacz 2017-04-28
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 6 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości nr ewidencyjny 602/17 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne 2017-04-25
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości nr ewidencyjny 602/13 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne 2017-04-25
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzew rosnącego na terenie nieruchomości nr ewidencyjny 602/18 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne 2017-04-25
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 5 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości nr ewidencyjny 602/16 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne. 2017-04-25
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: zmianę zasilania stacji transformatorowej "Strwiążyk 1" w zakresie: budowy fragmentu linii S.N. jako napowietrzno-ka 2017-04-10
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o przystąpieniu do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Krościenko Dworzec 2017-04-07
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o przystąpieniu do sporządzenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2016-2025r." 2017-03-27
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku biurowo - socjalnego - Kancelarii Leśnictwa Tr 2017-03-10
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia o podjęciu przez RADĘ MIEJSKĄ W USTRZYKACH DOLNYCH UCHWAŁY NR XXVIII/380/17 z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI MIASTA USTRZYKI DOL 2017-03-10
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia o podjęciu przez RADĘ MIEJSKĄ W USTRZYKACH DOLNYCH UCHWAŁY NR XXVIII/381/17 z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI MIASTA USTRZYKI DOL 2017-03-10
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w miejscowościach Łobozew Dolny i 2017-03-10
Obwieszczenie i informacja Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji znak: I-X.7840.1.66.2016 z dnia 2 marca 2017r. zmieniającej decyzję Nr 53/15 z dnia 29 grudnia 2015r. znak: I-X.7840.1.74.2015, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia 2017-03-10
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: zmianę zasilania stacji transformatorowej 2017-03-02
Obwieszczenie i informacja Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji znak: I-X.7840.1.66.2016 z dnia 7 lutego 2017r. o odmowie zmiany pozwolenia na budowę z dnia 29.12.2015r. znak: 1-X.7840.1.74.2015, dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnien 2017-02-21
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2017-01-27
Burmistrz Ustrzyk Dolnych informuje, iż wydana zostanie stosowna decyzja w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym sprawa znak: GNP.6220.15.2016 oraz zebraniem wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwar 2017-02-06
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie nieruchomości nr ewidencyjny 285/2 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne. 2017-01-17


  Ilość odwiedzin: 3001612