Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 3775


Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2016-09-26

 Nazwa pozycji Data
Informacja z otwarcia ofert w dniu 24.04.2017r. - Budowa magistrali wodociągowej od ujęcia wody na zaporze w m-ci Solina do zbiornika "Kombinat" w m-ci Ustjanowa Górna - uzupełnienie 2017-04-27
Informacja z otwarcia ofert w dniu 27.04.2017r. - Remont budynku Szkoły Podstawowej w m-ci Wojtkowa". 2017-04-27
Informacja z otwarcia ofert w dniu 25.04.2017r. - Wykonanie remontu nawierzchni dróg na terenie miasta Ustrzyki Dolne 2017-04-25
Otwarcie ofert w dniu 24.04.2017r. - Budowa magistrali wodociągowej od ujęcia wody na zaporze w m-ci Solina do zbiornika ,,Kombinat"" w m-ci Ustjanowa Górna w ramach zadania pod nazwa "Błękitny San". 2017-04-24
Otwarcie ofert w dniu 21.04.2017r. - Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m-ci Ustrzyki Dolne. 2017-04-21
Otwarcie ofert w dniu 18.04.2017r. Wymiana lamp oświetlenia wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO oraz usługą serwisu/konserwacji na terenie Gminy Ustrzyki Dolne - uzupełnienie 2017-04-21
Otwarcie ofert w dniu 20.04.2017r. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Ustrzyki dolne, w ramach projektu pn. Program strategiczny ,,Błękitny San"" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne współfinansowanego przez Unię Eu 2017-04-20
Otwarcie ofert w dniu 18.04.2017r. - Wymiana lamp oświetlenia wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO oraz usługą serwisu/konserwacji na terenie Gminy Ustrzyki Dolne". 2017-04-18
Otwarcie ofert w dniu 30.03.2017r. - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacyjnej w m-ci Równia. 2017-03-31
Otwarcie ofert w dniu 23.03.2017r. - budynek socjalny w m-ci Liskowate 2017-03-23
Otwarcie ofert w dniu 23.03.2017r. - Budowa drogi przy ul. Gombrowicza - k/basenu Delfin w Ustrzykach Dolnych (do Łukasiewicza k/Prochatki) 2017-03-23
Otwarcie ofert w dniu 23.03.2017r. na zadanie : "Obsadzenie rabat i donic w Ustrzykach Dolnych" Ofertę złożyli: 2017-03-23
Otwarcie ofert w dniu 20.03.2017r. - Budowa magistrali wodociągowej od ujęcia wody na zaporze w m-ci Solina do stacji uzdatniania wody w m-ci Solina. 2017-03-20
Otwarcie ofert w dniu 03.03.2017r. - Wymiana lamp oświetlenia wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO oraz usługą serwisu/konserwacji na terenie Gminy Ustrzyki Dolne. 2017-03-03
Otwarcie ofert w dniu 03.03.2017r. Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działkach o nr ewid. 1198/66 i 1199/2 w Ustrzykach Dolnych (k/garaży Park pod Dębami) 2017-03-03
Otwarcie ofert w dniu 21.02.2017r. ? Przebudowa ciągu pieszego usytuowanego na działkach o numerach ewid. 238/28, 557/2, 558 w Ustrzykach Dolnych. 2017-02-21
Otwarcie ofert w dniu 06.02.2017r. - Przebudowa drogi gminnej 119 214R na działce nr ewid. 531/12, 1102 w km 0+000 - km 0+890 - ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych 2017-02-06
Otwarcie ofert w dniu 27.01.2017r. Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc parkingowych na Placu Chopina k/bloku nr 6 w Ustrzykach Dolnych. 2017-02-01
Otwarcie ofert w dniu 25.01.2017 r. - Przetarg nieograniczony. Przebudowa drogi gminnej nr 144 218R w Ustrzykach Dolnych 2017-01-25
Informacja z otwarcia ofert na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych ul. Pionierska 8 na okres od 1.02.2017 do 31.01.2018 2017-01-23
Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.01.2017r w Przedszkolu Nr 2 w Ustrzykach Dolnych na "Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola nr 2 w Ustrzykach Dolnych" 2017-01-24
Otwarcie ofert w dniu 11.01.2017 r. - Przetarg nieograniczony. Przebudowa drogi gminnej Zawadka- Stańkowa od km 0+446 do km 0+728,26 (most) 2017-01-11
Otwarcie ofert w dniu 09.01.2017 r. - Przetarg nieograniczony.Otwarcie ofert w dniu 09.01.2017 r. - Przetarg nieograniczony. "Wymiana lamp oświetlenia wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO oraz usługę serwisu/konserwacji na tere 2017-01-09
Otwarcie ofert w dniu 05.01.2017r. - Przebudowa drogi gminnej relacji Chwaniów - Nowosielce Kozickie od km 0+000 do km 0+200 nr ewid. działki 437. 2017-01-05
Otwarcie ofert w dniu 4.01.2017 Przebudowa odcinka drogi w m-ci Jureczkowa na długości 220 mb 2017-01-04
Otwarcie ofert w dniu 01.12.2016r. - Przebudowa odcinka drogi nr 118310R relacji Brelików - Ropienka dz. nr ewid. 353 w km 0+950 - 1+700 w miejscowości Brelików 2016-12-02
Otwarcie ofert w dniu 22.11.2016r. - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Ustrzyki Dolne 2016-11-24
Otwarcie ofert w dniu 14.11.2016r. - Przebudowa drogi gminnej nr 143 505R (do cmentarza) o nr ewid. działki 99 położonej w m-ci Ropienka - na odcinku od km 0+000 - 0+100 2016-11-16
Otwarcie ofert w dniu 09.11.2016r. - "Oświetlenie drogi" w miejscowości Serednica 2016-11-09
Otwarcie ofert w dniu 09.11.2016r. - Przebudowa drogi gminnej 143033R (dz.428) w miejscowości Równia na odcinku od km 0+000 do km 0+130 2016-11-09
Otwarcie ofert w dniu 25.10.2016 r. - Zakup komputerów i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 2016-10-25
Otwarcie ofert w dniu 25.10.2016r. na zadanie : Usuwanie zmagazynowanych wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ustrzyki 2016-10-25
Otwarcie ofert w dniu 14.10.2016r. - Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne oraz kotłowni Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych 2016-10-14
Otwarcie ofert w dniu 10.10.2016r. - Usuwanie zmagazynowanych wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ustrzyki 2016-10-10
Otwarcie ofert w dniu 06.10.2016r. - Przebudowa drogi gminnej nr 119250R Krościenko - Stebnik na długości 950 mb od km 5+550 do km 6+500 2016-10-06
Otwarcie ofert w dniu 03.10.2016r. - Przebudowa drogi gminnej 118 333R Stańkowa - Zawadka na długości 446 mb. 2016-10-03
Otwarcie ofert w dniu 05.10.2016r. ? Wykonanie dachu spadowego na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy ? jako nadbudowa budynku ŚDS dachem wielospadowym w konstrukcji drewnianej pokrytym blachą dachówko podobną w miejscowości Ustrzyki Dolne 2016-10-05
Otwarcie ofert w dniu 27.09.2016 - Przebudowa drogi gminnej publicznej 119206R Brzegi Dolne 2016-09-27
Otwarcie ofert w dniu 26.09.2016 - Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej Nr 1192014R Jureczkowa 2016-09-26


  Ilość odwiedzin: 3001597