Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna będącego własnością Gminy Ustrzyki Dolne.
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna będącego własnością Gminy Ustrzyki Dolne.

Przedmiot przetargu

  1. Drewno stosowe buk w ilości 115 mp. Opisane drewno znajduje się na składzie przejściowym w miejscowości Zawadka /kołoOlka/.
  2. Cena wywoławcza za 1mp – 117 zł. /sto siedemnaście złotych brutto/
  3. Wysokość wadium wynosi – 1300zł /tysiac trzysta złotych/.
  4. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem do pełnych złotych – 4zł /cztery złote/.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 marca 2011 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, sala narad na parterze.

Warunki przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.

Wadium przepada jeżeli:

  • żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
  • osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.

Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny. Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych 50 8621 0007 2001 0012 3347 0001 lub w kasie Urzędu Miejskiego w terminie 7 dni od dnia przetargu.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu. Niniejsze ogłoszenie ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych www.ustrzyki-dolne.pl

Ustrzyki Dolne, 28 lutego 2011 r.    

 
  Data publikacji   2011-02-21Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1084904